کابل شبکه لگراند و انواع آن

Print

 

کابل های شبکه شرکت لگراند  به 5 دسته زیر تقسیم بندی میشود 

به عنوان زوج سیم های در هم تابیده میباشد :UTP
به عنوان زوج سیم های در هم تابیده همراه با شیلد :STP
به عنوان زوج سیم های در هم تابیده به همراه شید و فویل میباشد :SFTP
به عنوان زوج سیم های در هم تابیده به همراه یک لایه فویل میباشد :FTP
به عنوان زوج سیم های در هم تابیده به همراه یک فویل به دور کل مجموعه و یک فویل به دور هر زوج:FFTP
.با توجه به استاندارد کابل های موجود سرعت و پهنای باند هرکدام براساس جدول زیر دسته بندی میشود 

table

اگر بخواهیم کابل های شبکه را بر اساس جنس رو کش دسته بندی نماییم  میبایست آن هارا در دو دسته زیر قرار دهیم

PVC.1

LSZH.2

کابل هایی با روکش پی وی سی  بدون مقاومت در برار آتش سوزی و ایجاد گاز های خطر ناک

کابل هایی با روکش بدون دود هالوژنه و مقاوم در برار آتش سوزی 

 

Tags: , , , , , , ,